Dýmová hora

Výstavy
Bratislava
-

Ako dnes v Prahe žijú ľudia bez domova? Kde bývajú, čím sa zapodievajú, o čom snívajú? Niekedy stačí len odbočiť z ulice, zaliezť do krovia a zrazu sa ocitnete v strede skrytej peroférie. Výstava predstaví jedno také miesto v Prahe na Trebešíne, ktorému jeho obyvatelia hovorili Dymová hora. Príbeh Dymovej hory zaznamenal umelec Epos 257.

 

Hlavné mesto SR Bratislava a Múzeum mesta Bratislavy prinášajú výstavu Dymová hora, súčasného českého umelca Eposa 257. Bratislavskému publiku je prístupná od 6. februára do 26. apríla 2020 vo výstavnej sieni Starej radnice.


Výstava približuje život ľudí bez domova, ktorú dopĺňa inštalácia Bývanie je (nám) drahé. Prináša širší pohľad na tému nedostupnosti bývania.  

Český umelec EPOS 257 na výstave Dymová hora približuje život ľudí bez domova. Problematiku bezdomovectva popisuje formou muzeálnej inštalácie – vo vitrínach sa však nenachádzajú artefakty z dávnej minulosti či iných kultúr, ale predmety z každodenného života ľudí bez domova. Téme nedostupnosti bývania je venovaná aj doplňujúca inštalácia Bývanie je (nám) drahé, ktorá čerpá z výskumov týkajúcich sa Bratislavy.

 
Dymová hora EPOS 257

Ako dnes v Prahe žijú ľudia bez domova? Kde bývajú, čím sa zapodievajú, o čom snívajú? Niekedy stačí odbočiť z ulice, zaliezť do krovia a ocitnete sa uprostred skrytej periférie. Výstava predstavuje jedno také miesto v Prahe na Třebešíne, ktoré jeho obyvatelia a obyvateľky nazývali Dymová hora. Príbeh Dymovej hory zaznamenal umelec Epos 257. Najskôr ho fascinovali miesta na geografickom aj mentálnom okraji, potom sa začal zaujímať o to, kto na nich býva. Výstupy svojho výskumu predkladá jazykom muzeálnej prezentácie. Výstava kombinuje faktografické údaje, objekty, textové a obrazové dokumenty, ktoré počas svojho niekoľkoročného výskumu Epos 257 zhromaždil a približujú fungovanie bezdomoveckých komunít. Zachytáva však aj subjektívnu rovinu legiend a mýtov, ktoré sa k Dymovej hore, jej obyvateľom a obyvateľkám viažu.   Epos 257 pracuje s urbanistickým prostredím a ikonografiou mesta, vo svojej práci dlhodobo skúma verejný priestor a jeho využitie. Dielami ako napríklad Seno (2009), kedy po Prahe rozmiestnil 30 balíkov sena, reaguje na diskutovanú hranicu toho, čo je a čo nie je verejné. V projekte Retroreflexe (2017) z 265 dopravných značiek vytvoril na fasáde domu symbolickú mapu mesta. Epos 257 vytvára dialóg s mestom ako médiom a svoje práce skladá do komplexne premyslených kontextov, ktorými naráža na sociálné a společenské témy. Kedysi sa venoval graffiti; je absolventom Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe.  

 

Bývanie je (nám) drahé

Extrémna skúsenosť života bez domova, ktorú Epos 257 svojím projektom Dymová hora zviditeľňuje, sa väčšinovej spoločnosti môže zdať vzdialená. Údaje z výskumov o dostupnosti bývania však ukazujú krehkosť tejto predstavy. Práve z nich vychádza inštalácia Bývanie je (nám) drahé, koncipovaná Miriam Kaniokovou a Sergejom Károm a realizovaná grafickou dizajnérkou Ľubicou Segečovou a architektonickým štúdiom Plural. Inštalácia rozširuje chápanie nedostupnosti bývania ako témy, ktorá sa dotýka všetkých obyvateliek a obyvateľov Bratislavy. Príbeh Dymovej hory dopĺňa o pomenovanie faktorov, ktoré sa podieľajú na problémoch s nájdením či udržaním si bývania. Aj ľudia bez domova niekedy svoj domov mali. Porozumenie ich skúsenosti a procesu, ktorý k strate domova vedie, je kľúčové nielen pre empatickejšie spolunažívanie rôznych skupín žijúcich v meste, ale aj pre strategické riešenie univerzálnej potreby bývania.  

 

Sprievodný program  

18. 2. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257 a Tomášom Pospiszylom  

3. 3. 2020 18:00 Ako pomenovať potrebu bývať Čo sa mení tým, kto a ako hovorí o nedostupnosti bývania.  

10. 3. 2020 18:00 Načo nám je nájomné bývanie Pre koho je nájomné bývanie a akú rolu v tom zohráva mesto?  

17. 3. 2020 18:00 V uliciach Viedne, Prahy, Budapešti a Bratislavy Debata o ľuďoch bez domova a verejnom priestore z pohľadu štyroch miest. Podujatie bude tlmočené do slovenského jazyka.  

7. 4. 2020 18:00 Ľudia bez domova hovoria o meste. Osobné pohľady na to, čo znamená strata domova.  

21. 4. 2020 18:00 Komentovaná prehliadka s Eposom 257  

26. 4. 202 0 16:00 Divadlo bez domova: Kuca Paca Hravá inscenácia divadelného zoskupenia marginalizovaných ľudí ukazuje, že hodnota človeka sa stratou domova nezmenšuje. 

Vstup na sprievodné podujatia je voľný.

Zmena programu vyhradená.  

 

Žijú medzi nami! Neformálny vzdelávací program pre školy  

Neformálny vzdelávací program pre školy spracováva dostupne a netradične tému ľudí bez domova. Voľné rozprávanie s asistovanou prehliadkou výstavy Dymová hora vyvrcholí v interaktívnej podobe "živá knižnica". Interaktívny model je založený na autentických rozprávania príbehov v v podaní herečiek a hercov Divadla bez domova. Mladí návštevníci získajú šancu zorientovať sa v problematike a nájsť cesty na pomoc ľuďom bez domova.

Termíny: 13. 2. 2020, 25. 2. 2020, 5. 3. 2020, 12. 3. 2020, 19. 3. 2020, 26. 3. 2020, 31. 3. 2020, 7. 4. 2020; 10.00, Stará radnica

Vstupenka: 1,50 € 

 

Návštevné hodiny 

Múzeum mesta Bratislavy, Stará radnica, výstavná sieň Vstupné na výstavu 1 €

Ut – Pia: 10:00 – 18:00, So – Ne: 11:00 – 18:00  

 

Dymová hora Autor: Epos 257 Kurátor výstavy: Tomáš Pospiszyl Grafický dizajn: Jan Horčík Architekti výstavy: 0.5 studio Video: Marek Brožek, František Thýmal, Marek Matvija Produkcia: Jakub Stránský, Kateřina Švejdová Preklad: Petra Darovcová Korektúra: Elena Teplanová  

 

Bývanie je (nám) drahé Koncept: Miriam Kanioková, Sergej Kára Architekti výstavy: Plural Grafický dizajn: Ľubica Segečová Sprievodný program: Miriam Kanioková, Sergej Kára, Michaela Kučová

 

Vzdelávací program Beáta Husová, Martina Pavlikánová MMB a Patrik Krebs, Tomáš Kubiš Divadlo bez domova

 

Produkcia Michaela Kučová, Zuzana Palicová, Peter Rajkovič

Preklad: Katarína Gabriš Korektúra: Elena Teplanová

Supervízia a koordinácia projektu: Oddelenie kultúry, Splnomocnenec pre ľudí bez domova a sociálne bývanie, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy  

Organizátor: Hlavné mesto SR Bratislava, Múzeum mesta Bratislavy

Partneri: Muzeum hlavního města Prahy, České centrum, Focus Unknown, PSN, Bratislava - Mesto pre všetkých

Mediálni partneri: in.ba, Rádio Regina Západ, Citylife 

Nad podujatím prevzal záštitu primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo.

Viac informácií: 


foto (C) www.bratislava.sk

Vstupenky

Odporúčané akcie