Døkument 20 2.1 (výstava fotografií 1. 5. - 30. 6. 2021)

Výstavy
Žilina
-

Site-specific inštalácia fotografií v rôznych častiach interiéru Stanice je zmenšeným výberom z výstavy Døkument 20 20, ktorá bola na prelome rokov 2020 a 2021 v Galérii Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne - z väčšej časti svojho trvania zatvorená kvôli pandémii. Po dohode s kurátormi Jánom Viazaničkom a Michaelou Paštekovou sme sa ju pokúsili reinštalovať v negalerijnom prostredí našej kultúrno-železničnej zastávky a vytvoriť tak pre diváka iné “dokumentárne” vizuálne spojenia. Výstava bude prístupná podľa aktuálnych pandemických opatrení rovnako ako celá Stanica.

Výstava voľne vychádza z publikácie døkument1, venovanej súčasnej slovenskej dokumentárnej fotografii, ktorej vznik inicioval fotograf Ján Viazanička. Kľúčovým kritériom pre výber sa stala najmä tematická spätosť fotografií so Slovenskom a vedomé prekračovanie hraníc konvenčného dokumentárneho žánru smerom k výtvarnejšiemu a konceptuálnejšiemu jazyku. Autorky a autori reflektujú charakter Slovenska, jeho vizuálne osobitosti, národné symboly, kultúrne dedičstvo či regionálne a kultúrne kontrasty cez tragikomické mikropríbehy, vizuálne anekdoty, ale aj subtílne výtvarné obrazy, tiché pozorovania či hravé momentky. Výstava ako celok je obrazovou správou, ktorá je možno miestami humorná a satirická, niekedy melancholická, no vo svojej podstate je veľmi pálčivým komentárom o krajine, ktorá si svoju identitu ešte stále hľadá. 

Autorky a autori fotografií: Marek Jančúch, Boris Németh, Ján Viazanička, Andrea Kalinová, Peter Korček, Marek Pupák, Jana Šturdíková, Pavel Smejkal, Soňa Maletz, Jana Ilková, Matej Hakár

Vstupenky

Odporúčané akcie