Fokus – Pokus 2019

Koncerty
Nitra
-

Fokus – Pokus je divadelná prehliadka. Nie však len taká obyčajná. V pilotnom ročníku si za cieľ kladie priniest do Nitry výber z toho najzaujímavejšieho a umelecky najhodnotnejšieho, čo sa za uplynulú dobu vyprodukovalo na bratislavskej nezávislej scéne. 

Do budúcnosti si však festival kladie ambíciu rozšíriť prehliadku ako o počet dní, tak i o inscenácie z celoslovenského, no i zahraničného nezávislého divadla – obzvlášť zo susediacich krajín V4. 
Jeho ideou je neustále rozširovať a podporovať kultúrne a umelecké povedomie  a napomôcť tiež k trvalej udržateľnosti myšlienky divadla – slobodného a neustále vedúceho dialóg s návštevníkom, ako i k rozvoju konštruktívno-kritického myslenia občanov. Aj preto už pilotná verzia festivalu ponúka diskusie s tvorcami každej jednej inscenácie. 
Súčasťou podujatia však budú tiež koncerty a DJ sety, či chill out a gastro zóna. 

Festival organizuje OZ Viac kultúry.

V roku 2019:
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je i jeho hlavným partnerom. 
Zároveň projekt finančne podporili: Mesto Nitra, Nadácia ZSE a Nitriansky samosprávny kraj
Za priestor vďačíme Súkromnému konzervatóriu v Nitre, ktoré nám poskytlo  Štúdio 4 D
Vstupenky

Odporúčané akcie