Vinobusom za vínom

Iné akcie
Nitra
-

ochutnávka min. 8 druhov vína u každého vinára, odborný výklad a zákus regionálnych produktov

Vstupenky

Odporúčané akcie